Csega/A plazma alakja

Innen: TételWiki

A legegyszerűbb esetben vegyünk egy függőlegesen szimmetrikus plazmát[1]. A plazma keresztmetszete ekkor négy paraméter kombinációjából áll elő:

- a plazma megnyúlása (elongation), \kappa={b \over a}, ahol a a plazma kis sugara, b pedig a plazma középsíktól mért magassága.

- a plazma háromszögessége (triangularity) a vízszintes távolság a plazma nagysugara R és az X pont között.

- vízszintes sík és a plazma utolsó zárt fluxusfelülete felülete (last closed flux surface - LCFS, más néven szeparátrix) közötti szög az alacsonyabb mágneses tér felőli oldalon (low field side - LFS).

- a vízszintes sík és a szeparátrix közötti szög a nagyobb mágneses tér felőli oldalon (high field side - HFS).

<<<Vissza Csega plazmafizika lapjára

Hivatkozások