MSc záróvizsga tételek (számítógépes fizika modul)

Innen: TételWiki

Ezen a lapon megtalálhatóak az ELTE fizikus MSc számítógépes fizika modul 2011-es tételei és kidolgozásuk.

Tételek

 1. Soktest rendszerek (molekuladinamika, Hartree-Fock, ütközési integrál Vlasov/Boltzmann egyenlet, Vlasov(Boltzmann)-Uhling-Uhlenberg egyenlet)
 2. Transzportfolyamatok (Boltzmann egyenlet, diffúzió, hővezetés)
 3. Véletlen gráfok generálása, tulajdonságai (kis-világ, klaszterezettség, robusztosság)
 4. Elsőrendű és folytonos fázisátalakulások (pl. Ising model)
 5. Válasz- és korrelációs függvények, fluktuáció-disszipáció tétel
 6. Sztochasztikus folyamatok (Kauffman hálózat, spinüvegek, Markov lánc)
 7. A statisztikus fizikai szimulációk alapjai és a Monte Carlo módszer
 8. Dinamikai rendszerek, kaotikus viselkedés (Complex and Adaptive Dynamical Systems alapján).
 9. Adatelemzés: lineáris és nem lineáris regresszió egy modellen bemutatva
 10. Adatelemzés: bootstrap modellek
 11. TCP hálózat működése
 12. Adatelemzés: ARCH, GARCH folyamatok
 13. Numerikus módszerek ((adaptív) Runge-Kutta, relaxáció, stb.)
 14. Vizualizációs módszerek


Segédanyagok

Az alábbiakban néhány olyan weboldalt vagy könyvlinket helyezzünk el, ami hasznos lehet a tételek kidolgozásához, vagy kiegészítéséhez.