Elemi részecskék és kölcsönhatásaik

Innen: TételWiki

A részecskefizika egységrendszere

\hbar = c = 1 <toggledisplay> Compton-hullámhossz:[KÉNE MAGYARÁZAT!!!]\lambda_{Compton} = \frac{\hbar}{mc} \sim \frac{1}{m}

Átlagos élettartam: \frac{\lambda}{c} = \frac{\hbar}{mc^2} \sim \frac{1}{m}

Energia = t\ddot omeg \cdot c^2, E \sim m \mathbf{}

Részecskék tömege: eV, MeV, GeV stb. (1 eV = 1,6 \cdot 10^{-19} J). m_p = 930 MeV \mathbf{}, \hbar c = 197 MeVfm </toggledisplay>

Részecskeosztályozás és kölcsönhatások

Elemi részecske:[1] Az elérhető legnagyobb energiákon sincs belső szerkezet. [2]

Az elemi részecskék jellemzői

 • m (nyugalmi tömeg)[3]
 • s (spin)
 • töltések [RÉSZLETEZENDŐ!!!]
 • mágneses momentum

XX. század elején az elemi részecskék az elektron, proton, foton(\gamma), neutrínó (\nu). Aztán felfedezték a n \rightarrow p e \nu reakciót, ami a gyenge kölcsönhatás egyik jó példája.

Mai képünk az anyagról

osztály jelölés spin töltés
kvarkok q \frac{1}{2} spin \left( \pm \frac{2}{3}e, \pm \frac{1}{3}e \right) "bezárás" [4]
leptonok l \frac{1}{2} spin \pm e, vagy 0 - neutrínók

Kölcsönhatások közvetítése

név közvetítő bozonok (egész spin) közvetítő részecske tömege hatótávolsága
gravitációs \infty
elektromágneses foton (\gamma) 0 \infty
gyenge W^{\pm}, Z-bozonok m_W, m_Z \sim 90 GeV \mathbf{} rövid (< 1 fm \sim 10^{-15} \mathbf{})
erős gluon (G^a) 0 ("bezárás") rövid (< 1 fm \sim 10^{-15} \mathbf{})

Pauli-elv

A részecskékre igaz a Pauli-elv (hu en), azaz:

 • Azonos fermionok aszimmetrikus,
 • azonos bozonok szimmetrikus hullámfüggvényt valósítanak meg.

A hullámfüggvény szorzatalkú, egy térbeli rész és egy spint tartalmazó rész szorzataként írható fel: \psi = \alpha (t e^{,}rbeli) \beta (spin) \mathbf{}.

A térbeli rész a relatív koordinátáktól függ: \alpha \sim Y_l^m (\theta, \phi) [5]

Felcserélésnél: \phi \rightarrow \phi + \pi és \theta \rightarrow \theta - \pi

Minthogy fermionok esetén a hullámfüggvénynek aszimmetrikusnak, bozonok esetén pedig szimmetrikusnak kell lennie, ezen típusú részecskék esetén \alpha és \beta értékére a következő lehetőségek adódnak:

típus \alpha \beta
fermionok aszimmetrikus szimmetrikus
szimmetrikus aszimmetrikus
bozonok szimmmetrikus szimmetrikus
aszimmetrikus aszimmetrikus

Példa

\rho^0 \nrightarrow 2\pi^0 <toggledisplay> A fenti bomlás azért nem valósulhat meg, mivel a \rho^0 1-es spinű, a \pi^0 pedig 0-s spinű, és mindkettő bozon. m_{\rho} \sim 770 MeV, m_{\pi} \sim 130 MeV.

Mivel az impulzusmomentum a jelen folyamat esetén megmarad, és a kiindulásnál \rho^0 \rightarrow 1, ezért 2\pi^0 \rightarrow 1-nek kell lennie (és mivel \pi^0-nak nincs, csak a pályaimpulzusmomentumból lehet, viszont a Pauli-elv nem engedi, hogy a 2\pi^0 pályaimpulzusmomentuma 1 legyen).

\rho^0 \rightarrow \pi^+ \pi^-

\rho^{\pm} \rightarrow \rho^+ \rho^0

Mivel a fentiek a jobb oldalon nem azonos részecskék. </toggledisplay>

Antirészecskék: a tömeg és a spin ugyanaz, a töltése pedig -1-szeres, például: e^- (elektron) - e^+ (pozitron), p (proton) - \overline{p} (antiproton).

Kvarkok

Barionszámuk q = \frac{1}{3}, az antikvarkoké \overline{q} = - \frac{1}{3}. A kvarkok hat "ízben" (flavour) vannak jelen a természetben.

\frac{Q}{|e|} típus
részecske \frac{2}{3} u (up), c (charm), t (top)
részecske - \frac{1}{3} d (down), s (strange), b (bottom)
antirészecske - \frac{2}{3} \overline{u}, \overline{c}, \overline{t}
antirészecske \frac{1}{2} \overline{d}, \overline{s}, \overline{b} 1. Ritkán, de használják a szubnukleáris részecske elnevezést is. Szubnukleáris részecske: ami az atomokban nem található meg.
 2. Ez természetesen időfüggő. Száz éve még eleminek gondolt részecskékről kiderült, hogy nem azok, nagyobb energiájú gyorsítókban végzett kísérletek során.
 3. A tanár úr kiemelte, hogy jelen előadásban a mozgási tömeget, mint fogalmat nem használja, minden további tömeg nyugalmi tömegnek értendő.
 4. Szabad kvarkot még nem figyeltek meg és a jelenlegi elméletek szerint nem is lehet.
 5. Itt felírtunk valamit arról, hogy (-1)^l, de az mire is vonatkozott pontosan? Aki tudja, javítsa ki legyen szíves.