Részecskefizika

Innen: TételWiki
  • Előfeltételek:
  1. Relativisztikus kinematika
  2. Kvantummechanika (Dirac-egyenlet)
  3. Csoportelmélet (csoport irreducibilis ábrázolása)
  4. SU2, izospin, szimmetriák...

Ajánlott irodalom

-Patkós András-Polónyi János: Sugárzás és részecskék

-Haykron-Zuker: Kvantumtérelmélet

-Perkins: Bevezetés a nagyenergiájú fizikába

-David C. Cheng: Elementary particle physics

-O. Nachtmann: Kísérleti fizika

Tematika

1. Elemi részecskék és kölcsönhatásaik

-Részecskeosztályozás és kölcsönhatások
-Megmaradó mennyiségek
-Hadronok kvarkmodelljének alapjai

2. A kvantumtérelmélet alapjai (a II. kvantálás)

-Szabad skalármező kanonikus kvantálása (propagátor, Wich-tétel)
-Megmaradó mennyiségek, Noether-tétel
-Elektromágneses mező kovariáns kvantálása (fermionok kvantálása - elektron, pozitron)

3. Relativisztikus kvantumelektrodinamika alapjai, Feynman gráfok

-e^{-}e^{-} \rightarrow e^{-}e^{-} rugalmas szórás
-e^{+}e^{-} annihiláció
-eN (elektron-nukleon) mélyen rugalmas szórás

Amiről a jelen kurzuson NEM lesz szó (előbb-utóbb azért ide kerül):

-Renormálás

-Perturbációszámítás magasabb rendjei

-Kvantumtérelmélet funkcionálintegrálos megfogalmazása

-Modern detektorok és gyorsítók részletes felépítése