MSc záróvizsga tételek (számítógépes fizika modul) 2012

Innen: TételWiki

Ezen a lapon megtalálhatóak az ELTE fizikus MSc számítógépes fizika modul 2012-es tételei és kidolgozásuk.
A kidolgozás során a 2011-es kidolgozásokat írtuk át.

Tételek

 1. Soktest rendszerek '12 (molekuladinamika, Hartree-Fock, ütközési integrál Vlasov/Boltzmann egyenlet, Vlasov(Boltzmann)-Uhling-Uhlenberg egyenlet)
 2. Transzportfolyamatok '12 (Boltzmann egyenlet, diffúzió, hővezetés)
 3. Véletlen gráfok generálása, tulajdonságai '12 (kis-világ, klaszterezettség, robusztosság)
 4. Elsőrendű és folytonos fázisátalakulások '12 (pl. Ising model)
 5. Válasz- és korrelációs függvények, fluktuáció-disszipáció tétel '12
 6. Sztochasztikus folyamatok '12 (Kauffman hálózat, spinüvegek, Markov lánc)
 7. A statisztikus fizikai szimulációk alapjai és a Monte Carlo módszer '12
 8. Dinamikai rendszerek, kaotikus viselkedés '12 (Complex and Adaptive Dynamical Systems alapján).
 9. Adatelemzés: lineáris és nem lineáris regresszió egy modellen bemutatva '12
 10. Adatelemzés: bootstrap modellek '12
 11. TCP hálózat működése '12
 12. Adatelemzés: ARCH, GARCH folyamatok '12
 13. Numerikus módszerek '12 ((adaptív) Runge-Kutta, relaxáció, stb.)
 14. Vizualizációs módszerek '12


Segédanyagok

Az alábbiakban néhány olyan weboldalt vagy könyvlinket helyezzünk el, ami hasznos lehet a tételek kidolgozásához, vagy kiegészítéséhez.